კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

იდეების გაზიარებისთვის